ДАР - София

Дата: 04.2019 г.
Клиент: магазин Дар
Категория: Покривни реклами, Фасадна реклама, Обемни букви, Партерно ниво


Локация: гр.София, кв. Младост

Проект: Светещи обемни елементи, Партерно ниво, Покривна реклама, Фасадна реклама